Yaşı 65-dən yuxarı olan qadın sərt xoruz əmməyi bilir