Əllərini bağlayan John Anna'nın yaxşı lənətə gəlməsinə səbəb oldu